• Hotline lãnh đạo: 0948 666 183

 • 024 7109 6668 (HN) | 028 710 99948 (HCM)

 • [email protected]

FAQ

Tổng hợp những câu hỏi mà bạn muốn biết

Danh sách các câu hỏi thường gặp

 • Câu hỏi 12
 • câu hỏi 9
 • câu hỏi 8
 • câu hỏi 7
 • câu hỏi 2
 • câu hỏi 1
 • Giáo viên dạy của TEKY là ai? Có nghiệp vụ sư phạm không?
 • Con bị tự kỷ, TEKY có chương trình riêng cho con không?
 • Các hoạt động trong lớp học của con bao gồm những gì?
 • Tỷ lệ học lý thuyết/thực hành là bao nhiêu % ?
 • Chương trình học ở điểm dạy khác có khác với chương trình học tại Lab không? Thiết bị ở đó có không?
 • Mô hình lớp học “Coaching” là gì?
 • Mô hình Group Class là gì?
 • Thanh toán học phí qua thẻ được không?
 • Thanh toán tiền mặt có phiếu thu không?
 • Tiền học đóng theo tháng hay quý?