Thông tin dự án
Học phần 4 - LẬP TRÌNH 2D VỚI TYNKER
codekitten
Sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm

Trò chơi câu hỏi, sử dụng các câu lệnh ask, if, biến để tính điểm. Người chơi cần vượt qua các câu hỏi, trả lời đúng để dành điểm.

avatar
Quiz game
+2
0 bình luận
203 đã xem
Chủ đề:
Bình luận
Các khoá học lập trình bạn muốn biết?
Thông tin

Dự án 11 sản phẩm

Giải thưởng 2

Dự án cùng môn
Dự án cùng chủ đề