Thông tin dự án
Học phần 3 - Lắp ráp và lập trình với Uaro
codekitten
Giới thiệu sản phẩm
Dự án nghiên cứu sự đa dạng và đặc điểm của các loài động vật hoang dã Nghiên cứu đời sống tập tính và đặc điểm sinh học, thiết kế sáng tạo loài động vật hoang dã từ các công cụ Tinkercad đã học
avatar
Động vật rừng xanh
+0
0 bình luận
12341 đã xem
Chủ đề: Mùa hè sôi động
Bình luận
Các khoá học lập trình bạn muốn biết?
Thông tin

Dự án 13 sản phẩm

Giải thưởng 2

Yêu thích 424

Dự án cùng môn
Dự án cùng chủ đề