Thông tin dự án
Học phần 5 - Lập trình với Scratch Jr
codekitten
Giới thiệu sản phẩm
Dự án nghiên cứu thiết kế mô hình tàu vũ trụ với các bộ phận chức năng phù hợp. Sử dụng các khối trụ, khối cầu và biến thể của khối cầu để thiết kế mô hình
avatar
Tàu vũ trụ
+0
0 bình luận
14561 đã xem
Chủ đề: Robo war
Bình luận
Các khoá học lập trình bạn muốn biết?
avatar
Tác giả
200
Thông tin

Dự án 19 sản phẩm

Giải thưởng 2

Yêu thích 234

Dự án cùng môn
Dự án cùng chủ đề