Thông tin dự án
Học phần 4 - LẬP TRÌNH PYTHON & KHOA HỌC MÁY TÍNH
codekitten
Sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm

-Sử dụng các hình ảnh chứa các hoạt động liên tục để tạo animation cho nhân vật làm cho nhân vật hoạt động linh hoạt.
-Ứng dụng các câu lệnh pygame, list kiến thức đã được học để hoàn thành sản phẩm

avatar
Mario
+0
0 bình luận
3904 đã xem
Chủ đề: Game kinh điển
Bình luận
Các khoá học lập trình bạn muốn biết?
Thông tin

Dự án 3 sản phẩm

Giải thưởng 2

Yêu thích 124

Dự án cùng môn
Dự án cùng chủ đề