Thông tin dự án
Khám phá Robot (7-9t) - Level 2
Slide sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm

Nhóm sản phẩm gồm Cầu vượt và Oto.

Bộ sản phẩm có chủ đề Giao thông thông minh. Oto tiến lại gần cầu vượt, cầu sẽ tự động mở cửa để xe đi qua.

Sản phẩm là sự phối hợp của cả nhóm từ khâu lên ý tưởng, thực hiện và phối hợp trình diễn sản phẩm

avatar
Giao thông thông minh
+0
0 bình luận
402 đã xem
0 Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận

Các khoá học lập trình bạn muốn biết?
Thông tin

Dự án 1 sản phẩm

Yêu thích 2423

Dự án cùng môn
Dự án cùng chủ đề