Thông tin dự án
Học phần 1 - LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG VỚI APP INVENTOR VÀ KHOA HỌC MÁY TÍNH
codekitten
Sản phẩm
ai2.appinventor.mit.edu/?galleryId=6731314193891328
Video sản phẩm
Slide sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm

Ý Tưởng: 

- Nâng cấp app phiên dịch 

- Sử dụng Component SpeechRecognizer để phiên dịch từ giọng nói

- Sử dụng Component TextToSpeech để nghe phát âm

- Sử dụng Component CheckBox để phụ huynh đánh giá

- Sử dụng Component Notifer để hiện thông điệp

avatar
App phiên dịch nâng cấp
+0
0 bình luận
513 đã xem
Chủ đề:
0 Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận

Các khoá học lập trình bạn muốn biết?
Thông tin

Dự án 18 sản phẩm

Dự án cùng môn
Dự án cùng chủ đề