Thông tin dự án
Học phần 1 - LẬP TRÌNH 2D VỚI CODEKITTEN
codekitten
Sản phẩm
Video sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm

Bạn Rồng lửa đi ra giữa sân khấu, chào và giới thiệu bản thân.

avatar
Bài 5: Hello World
+0
0 bình luận
621 đã xem
Chủ đề:
0 Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận

Các khoá học lập trình bạn muốn biết?
Thông tin

Dự án 3 sản phẩm

Dự án cùng môn
Dự án cùng chủ đề