Thông tin dự án
Học phần 1 - LẮP RÁP VÀ LẬP TRÌNH ROBOT CƠ BẢN VỚI LEGO WEDO
codekitten
Video sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm

BINH ĐOÀN ROBOT
Kiến thức học được: Tìm hiểu chủ đề: Sự hợp tác của binh đoàn robot Kiến thức, khái niệm: Tìm hiểu vai trò, giúp đỡ lẫn nhau giữa để các robot; Các khối lệnh di chuyển từ vị trí A đến vị trí B bất kì trong thời gian 2s Dự án Cuộc đổ bộ của binh đoàn robot: Lắp ráp robot Milo; Lập trình điều khiển các robot khác nhau phối hợp cùng thực hiện một nhiệm vụ, Trình bày, báo cáo kết quả
avatar
BINH ĐOÀN ROBOT
+468
0 bình luận
58 đã xem
Chủ đề: Robo war
0 Bình luận

Login to join the discussion

Các khoá học lập trình bạn muốn biết?
Thông tin

Dự án 10 sản phẩm

Yêu thích 468

Dự án cùng môn
Dự án cùng chủ đề