Thông tin dự án
Học phần 3 - LẬP TRÌNH PYTHON & KHOA HỌC MÁY TÍNH
codekitten
Slide sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm
Dự án ứng dụng phát nhạc: Sử dụng các kĩ thuật xử lý (nén, upload, download,..) để tạo ra ứng dụng phát nhạc thân thiện với người dùng
avatar
Music player
+0
0 bình luận
4882 đã xem
0 Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận

Các khoá học lập trình bạn muốn biết?
avatar
Tác giả
86
Thông tin

Dự án 22 sản phẩm

Yêu thích 243

Dự án cùng môn
Dự án cùng chủ đề