Thông tin dự án
Học phần 3 - LẬP TRÌNH PYTHON & KHOA HỌC MÁY TÍNH
codekitten
Slide sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm
Dự án ứng dụng phát nhạc: Sử dụng các kĩ thuật xử lý (nén, upload, download,..) để tạo ra ứng dụng phát nhạc thân thiện với người dùng
avatar
Music player
+0
0 bình luận
3857 đã xem
Bình luận
Các khoá học lập trình bạn muốn biết?
avatar
Tác giả
0
Thông tin

Dự án 3 sản phẩm

Giải thưởng 2

Yêu thích 243

Dự án cùng môn
Dự án cùng chủ đề