Thông tin dự án
Học phần 1 - LẬP TRÌNH MICROBIT
codekitten codekitten
Sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm

Sản phẩm mô phỏng máy tính bỏ túi với các chức năng tính toán cơ bản: cộng, trừ, nhân, chia

Cách thức hoạt động: 

-B1: Nhấn nút A để nhập biến a. Nhấn A+B để xác nhận giá trị biến a

-B2: Nhấn nút A để nhập biến b

-B3: Nhấn nút B để lựa chọn phép tính ( +, -, x, / )

-B4: Nhấn A+B để nhận kết quả 

-B5: Shake để reset và thực hiện phép tính mới 

 

avatar
XCTRB_B3_Máy tính bỏ túi
+0
0 bình luận
924 đã xem
Chủ đề:
0 Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận

Các khoá học lập trình bạn muốn biết?
Thông tin

Dự án 7 sản phẩm

Dự án cùng môn
Dự án cùng chủ đề