Thông tin dự án
Học phần 5 - SÁNG CHẾ VỚI LEGO WEDO, SCRATCH
codekitten codekitten
Giới thiệu sản phẩm
Sử dụng python, với thư viện đồ họa Turtle tạo ra game con rắn, xây dựng lớp đối tượng con rắn và thức ăn. Đố tượng rắn sau khi khởi tạo obj sẽ sinh ra player, player di chuyển và ăn trái táo để tăng chiều dài. Sự dụng thêm kiến thức tính khoảng cách 2 điểm để xây dựng hàm va chạm dựa trên khoảng cách của rắn và trái táo
avatar
Rắn con
+1
0 bình luận
4626 đã xem
Chủ đề: Game kinh điển
0 Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận

Các khoá học lập trình bạn muốn biết?
Thông tin

Dự án 10 sản phẩm

Yêu thích 142

Dự án cùng môn
Dự án cùng chủ đề