Thông tin dự án
Học phần 8 - SÁNG CHẾ VỚI LEGO MINDSTORMS
codekitten
Sản phẩm
https://drive.google.com/drive/folders/1WuysyjFpa1ly8EFUf3lUHtYW-JJSN-6_?usp=sharing
Video sản phẩm
Slide sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm

Robot thám hiểm sao hỏa được tạo ra nhằm mục đích thay con người khám phá bề mặt sao hỏa nơi mà con người không thể đặt chân đến được.

Robot có 2 chế độ:

+ Tự vận hành (Tự tìm đường di chuyển dựa trên cảm biến, thu thập các thông tin về môi trường, vật chất trên bề mặt sao hỏa để phân tích gửi dữ liệu về trái đất)

+ Chế độ điều khiển: Con người trực tiếp điều khiển mọi hoạt động của Robot thông qua kết nối không dây từ xa.

avatar
Robot Thám hiểm
+0
0 bình luận
4812 đã xem
Chủ đề: Robo war
0 Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận

Các khoá học lập trình bạn muốn biết?
Thông tin

Dự án 1 sản phẩm

Yêu thích 436

Dự án cùng môn
Dự án cùng chủ đề