Thông tin dự án
Học phần 1 - LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG VỚI APP INVENTOR VÀ KHOA HỌC MÁY TÍNH
codekitten
Sản phẩm
ai2.appinventor.mit.edu/?galleryId=4720354562277376
Video sản phẩm
Slide sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm

Ý Tưởng: 

- Nâng cấp app giới thiệu bản thân

- Sử dụng Component Spinner để lựa chọn nội dung

- Sử dụng YandexTranslate để chuyển nội dung từ tiếng việt sang tiếng anh và ngược lại

- Sử dụng Component CheckBox là khóa an toàn 

- Sử dụng Component Player để phát bản nhạc yêu thích

avatar
App giới thiệu bản thân phiên bản quốc tế
+0
0 bình luận
475 đã xem
Chủ đề:
0 Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận

Các khoá học lập trình bạn muốn biết?
Thông tin

Dự án 12 sản phẩm

Dự án cùng môn
Dự án cùng chủ đề