Thông tin dự án
Học phần 1 - SÁNG TẠO THIẾT KẾ 2D VỚI PHOTOSHOP
codekitten
Video sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm
em dùng các công cụ như layer mask hoặc rectangle tool
avatar
flower effect
+0
0 bình luận
339 đã xem
Chủ đề: Mùa hè sôi động
0 Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận

Các khoá học lập trình bạn muốn biết?
avatar
Tác giả
16
Thông tin

Dự án 43 sản phẩm

Dự án cùng môn
Dự án cùng chủ đề