Thông tin dự án
Học phần 2 - SÁNG TẠO THIẾT KẾ 2D VỚI PHOTOSHOP
codekitten
Giới thiệu sản phẩm
Dự án tìm hiểu và quan sát vùng đất Wakanda trong Avenger và lên ý tưởng hoàn thiện vùng đất đó là vùng đất cho câu chuyện của mình. Đây là vùng đất hiện đại bậc nhất, luôn vì hòa bình cho nhân loại.
avatar
Đất nước Wakanda
+1
0 bình luận
1170 đã xem
0 Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận

Các khoá học lập trình bạn muốn biết?
Thông tin

Dự án 14 sản phẩm

Yêu thích 708

Dự án cùng môn
Dự án cùng chủ đề