Thông tin dự án
Luyện thi Minecraft - Cấp 2 - Level 2
Video sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm

Tạo ra sản nhảy ma thuật sao cho khi nhân vật đi vào bên trong sàn nhảy thì sàn sẽ tự động đổi sang màu khác.
Kiến thức sử dụng: vòng lặp while, thư viện random để cho các sàn nhảy chọn ngẫu nhiễn, thư viện time để sau mỗi 1s sản nhảy sẽ đổi sang màu khác.

avatar
Sàn nhảy ma thuật
+0
0 bình luận
209 đã xem
Chủ đề:
0 Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận

Các khoá học lập trình bạn muốn biết?
Thông tin

Dự án 18 sản phẩm

Dự án cùng môn
Dự án cùng chủ đề