Thông tin dự án
Học phần 1 - LẬP TRÌNH PYTHON & KHOA HỌC MÁY TÍNH
codekitten
Sản phẩm
Video sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm
Tên Dự án: Chương trình bán nước tự động
Ý tưởng lấy từ đâu: Máy bán nước tại các siêu thị
Hướng dẫn sử dụng: Nhập số tiền/bỏ tiền vào. Chọn sản phẩm bạn muốn mua, xét xem đủ tiền hay không nếu lhông đủ sẽ ngưng chương trình. Nếu đủ sẽ cho mua và trả tiền thừa lại cho bạn.
Các kiến thức vận dụng: Kiến thức if else, tạo biến, các kiển tính toán cơ bản.
avatar
Máy bán nước tự động
+1
0 bình luận
1978 đã xem
0 Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận

Các khoá học lập trình bạn muốn biết?
Thông tin

Dự án 9 sản phẩm

Yêu thích 496

Dự án cùng môn
Dự án cùng chủ đề