Thông tin dự án
Học phần 6 - LẬP TRÌNH 2D VỚI TYNKER
codekitten
Sản phẩm
https://www.tynker.com/ide/v3?type=diy&p=62bfa4256427a542906e7e96
Giới thiệu sản phẩm
Game này là game mà em lập trình và nó là game ức chế nhất thế giới.
avatar
Flappy bird
+1
0 bình luận
320 đã xem
Chủ đề: Game kinh điển
0 Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận

Các khoá học lập trình bạn muốn biết?
Thông tin

Dự án 5 sản phẩm

Yêu thích 1

Dự án cùng môn
Dự án cùng chủ đề