Thông tin dự án
Học phần 1 - LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG VỚI APP INVENTOR VÀ KHOA HỌC MÁY TÍNH
codekitten
Slide sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm

Thương mại điện tử là một trong những sản phẩm của nền công nghiệp 4.0
Tiết kiệm thời gian ra cửa hàng
Tìm hiểu nhiều sản phẩm trong thời gian ngắn.
Xây dựng ứng dụng đơn giản, mô phỏng cửa hang bán game điện tử

https://drive.google.com/file/d/1AiFYgdlSxqG7H3Zx_53a4i9PQTikUbUb/view?usp=sharing

avatar
Game shop
+0
0 bình luận
541 đã xem
Chủ đề:
0 Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận

Các khoá học lập trình bạn muốn biết?
Thông tin

Dự án 1 sản phẩm

Dự án cùng môn
Dự án cùng chủ đề