Thông tin dự án
Học phần 1 - SÁNG TẠO THIẾT KẾ 2D VỚI PHOTOSHOP
codekitten
Hình ảnh sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm
avatar
;-;
+11
8 bình luận
593 đã xem
Chủ đề: Tết cùng Teky
8 Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Lê Minh Khánh 11:00 15/01/2023

xin chào đồng môn♥️🔥

Đăng nhập để tham gia bình luận


Văn Bách Khoa 10:43 15/01/2023

🎉🎉linh cảm của mình là bạn này sẽ giàu

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Minh Hoàng 10:35 15/01/2023

🎀🎀🎀 quá là dính luôn

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Thành Nhân 10:27 15/01/2023

🧎‍♀️Quá đã

Đăng nhập để tham gia bình luận


Dương Thị Phương Nhi 10:20 15/01/2023

Hay quá🎀🎀🎀

Đăng nhập để tham gia bình luận


Xem thêm
Các khoá học lập trình bạn muốn biết?
Thông tin

Dự án 21 sản phẩm

Dự án cùng môn
Dự án cùng chủ đề