Thông tin dự án
Học phần 6 - LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB CƠ BẢN, BẢO MẬT & HACK
codekitten
Video sản phẩm
Slide sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm

Website thông tin cá nhân về trường, lớp, bản thân của học viên Nguyễn Trí Khang.

Công cụ thực hiện Visual Studio Code, HTML, CSS.

Học viên hoàn thành sản phẩm đạt yêu cầu.

Học viên tự thực hiện bản trình bày về sản phẩm của mình.

avatar
Website thông tin cá nhân
+0
0 bình luận
4813 đã xem
0 Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận

Các khoá học lập trình bạn muốn biết?
avatar
Tác giả
89
Thông tin

Dự án 17 sản phẩm

Yêu thích 233

Dự án cùng môn
Dự án cùng chủ đề