Thông tin dự án
Học phần 6 - LẬP TRÌNH 2D VỚI TYNKER
codekitten
Sản phẩm
Hình ảnh sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm
Dùng con trỏ chuột điều khiển bóng đưa bóng vào rổ, nếu ném bóng trúng rổ người chơi ghi được 3 điểm
avatar
Giải đấu bóng rổ
+0
0 bình luận
427 đã xem
Chủ đề: Game kinh điển
0 Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận

Các khoá học lập trình bạn muốn biết?
Thông tin

Dự án 3 sản phẩm

Dự án cùng môn
Dự án cùng chủ đề