Thông tin dự án
Học phần 7 - LẬP TRÌNH 3D VỚI MINECRAFT
codekitten codekitten
Sản phẩm
https://makecode.com/_CgXiE106adY6
Giới thiệu sản phẩm
Nhà cao tầng, kí túc xá
avatar
nhà cao tầng
+0
0 bình luận
220 đã xem
0 Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận

Các khoá học lập trình bạn muốn biết?
Thông tin

Dự án 12 sản phẩm

Dự án cùng môn
Dự án cùng chủ đề