Thông tin dự án
LHDC2020ON: Bé làm Game - Module 2
Sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm

Sản phẩm mô phỏng phép tính cộng.

avatar
Phần mềm toán học: Máy tính
+0
0 bình luận
809 đã xem
Chủ đề:
0 Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận

Các khoá học lập trình bạn muốn biết?
Thông tin

Dự án 13 sản phẩm

Dự án cùng môn
Dự án cùng chủ đề