Thông tin dự án
Học phần 1 - SÁNG TẠO THIẾT KẾ 2D VỚI PHOTOSHOP
codekitten
Sản phẩm
TUENHU-cuoikhoa
Slide sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm

sử dụng các công cụ và kĩ thuật trên photoshop để tạo ra  poster thống kê số liệu sự ảnh hưởng của virus corona trên toàn thế giới và tại Việt Nam 

avatar
Sự ảnh hưởng của virus Corona
+0
0 bình luận
1069 đã xem
Chủ đề:
0 Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận

Các khoá học lập trình bạn muốn biết?
Thông tin

Dự án 1 sản phẩm

Dự án cùng môn
Dự án cùng chủ đề