Thông tin dự án
Học phần 7 - SÁNG CHẾ VỚI LEGO MINDSTORMS
codekitten
Video sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm
avatar
robot gắp hộp
+0
0 bình luận
490 đã xem
Chủ đề: Game kinh điển
0 Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận

Các khoá học lập trình bạn muốn biết?
Thông tin

Dự án 13 sản phẩm

Dự án cùng môn
Dự án cùng chủ đề