Thông tin dự án
Học phần 1 - LẬP TRÌNH PYTHON & KHOA HỌC MÁY TÍNH
codekitten
Video sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm
Sản phẩm: Automatic drawing
Con đã lấy ý tưởng từ bài học
Sản phẩm con gồm 5 hình vẽ. Gồm các hình vẽ tự động như hình tròn, hình lục giác, hình vuông,vvv. Mọi người hãy chọn 1 trong 5 hình. Mỗi phần sẽ là một hình vẽ tự động bằng code do con lập trình ra. Mọi người xem và cho con nhận xét về sản phẩm ạ
https://replit.com/@dngnguyn23/Ve-Hinh?v=1#main.py
avatar
Automatic drawing
+185
0 bình luận
89 đã xem
Chủ đề: Game kinh điển
0 Bình luận

Login to join the discussion

Các khoá học lập trình bạn muốn biết?
avatar
Tác giả
34
Thông tin

Dự án 6 sản phẩm

Yêu thích 185

Dự án cùng môn
Dự án cùng chủ đề