Thông tin dự án
Học phần 1 - LẬP TRÌNH PYTHON & KHOA HỌC MÁY TÍNH
codekitten
Video sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm
Sản phẩm: Automatic drawing
Con đã lấy ý tưởng từ bài học
Sản phẩm con gồm 5 hình vẽ. Gồm các hình vẽ tự động như hình tròn, hình lục giác, hình vuông,vvv. Mọi người hãy chọn 1 trong 5 hình. Mỗi phần sẽ là một hình vẽ tự động bằng code do con lập trình ra. Mọi người xem và cho con nhận xét về sản phẩm ạ
https://replit.com/@dngnguyn23/Ve-Hinh?v=1#main.py
avatar
Automatic drawing
+0
0 bình luận
1210 đã xem
Chủ đề: Game kinh điển
0 Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận

Các khoá học lập trình bạn muốn biết?
avatar
Tác giả
98
Thông tin

Dự án 12 sản phẩm

Yêu thích 185

Dự án cùng môn
Dự án cùng chủ đề