Thông tin dự án
Học phần 3 - Lắp ráp và lập trình với Uaro
codekitten
Giới thiệu sản phẩm
Dự án để trình bày những bức ảnh đặc sắc và nổi bật về những món ăn. Trong sản phẩm được sử dụng các công cụ Brush Tool, Type tool và layer style.
avatar
Phootobook đồ ăn
+0
0 bình luận
4674 đã xem
Bình luận
Các khoá học lập trình bạn muốn biết?
avatar
Tác giả
0
Thông tin

Dự án 11 sản phẩm

Giải thưởng 2

Yêu thích 242

Dự án cùng môn
Dự án cùng chủ đề