Thông tin dự án
Học phần 1 - LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG VỚI APP INVENTOR VÀ KHOA HỌC MÁY TÍNH
codekitten
Sản phẩm
ai2.appinventor.mit.edu/?galleryId=6605290349133824
Video sản phẩm
Slide sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm

Ý Tưởng: 

- Nâng cấp app âm nhạc

- Cài mật khẩu cá nhân cho app

- Sử dụng Component Notifer để nhập mật khẩu

- So sánh nội dung nhập vào với mật khẩu cài sẵn

- Sử dụng khối lệnh If để đưa ra các hành động tùy theo kết quả 

avatar
App âm nhạc cá nhân
+0
0 bình luận
550 đã xem
Chủ đề:
0 Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận

Các khoá học lập trình bạn muốn biết?
Thông tin

Dự án 11 sản phẩm

Dự án cùng môn
Dự án cùng chủ đề