Thông tin dự án
Học phần 5 - LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB CƠ BẢN, BẢO MẬT & HACK
codekitten
Hình ảnh sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm
avatar
shop
+9
9 bình luận
538 đã xem
Chủ đề: Tết cùng Teky
9 Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận

Trần Minh Tài 21:05 04/01/2023

🧎‍♀️ủng hộ, ủng hộ

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Thúy Hiền 20:38 04/01/2023

Mãi keooo👏👏👏

Đăng nhập để tham gia bình luận


Lê Thị Như Ý 20:24 04/01/2023

💕Này là xài công cụ gì đó bạn ơi

Đăng nhập để tham gia bình luận


Ngô Tường Vân 20:15 04/01/2023

💎⚡động lực là đây chứ đâu

Đăng nhập để tham gia bình luận


Lê Ngọc Phương Khanh 20:10 04/01/2023

ulatroi nét nèn nẹt✨

Đăng nhập để tham gia bình luận


Xem thêm
Các khoá học lập trình bạn muốn biết?
Thông tin

Dự án 16 sản phẩm

Dự án cùng môn
Dự án cùng chủ đề