Thông tin dự án
Học phần 2 - LẬP TRÌNH 2D VỚI CODEKITTEN
codekitten
Sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm

Sử dụng Scratch để vẽ hình học!

avatar
Họa sĩ tài ba
+0
0 bình luận
287 đã xem
Chủ đề:
0 Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận

Các khoá học lập trình bạn muốn biết?
Thông tin

Dự án 9 sản phẩm

Dự án cùng môn
Dự án cùng chủ đề