Thông tin dự án
Học phần 1 - LẮP RÁP VÀ LẬP TRÌNH ROBOT CƠ BẢN VỚI LEGO WEDO
codekitten
Giới thiệu sản phẩm
"Dự án sử dụng các công cụ đã học mô phỏng công trình kiến trúc nổi bật gắn liền với lịch sử. Công trình mang ý nghĩa lớn lao."
avatar
Công trình kiến trúc nhân loại
+0
0 bình luận
432521 đã xem
Bình luận
Các khoá học lập trình bạn muốn biết?
avatar
Tác giả
0
Thông tin

Dự án 17 sản phẩm

Giải thưởng 2

Yêu thích 425

Dự án cùng môn
Dự án cùng chủ đề