Thông tin dự án
Siêu nhân lập trình Python (11-16t) - Level 4
Sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm

Sản phẩm game lấy ý tưởng từ game Flappy bird, phát triển ý tưởng mới từ game play cũ sử dụng thư viện pygame để hoàn thành sản phẩm.

avatar
Game Flappy bird
+0
0 bình luận
955 đã xem
Chủ đề:
0 Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận

Các khoá học lập trình bạn muốn biết?
Thông tin

Dự án 1 sản phẩm

Dự án cùng môn
Dự án cùng chủ đề