Thông tin dự án
Học phần 2 - LẬP TRÌNH PYTHON & KHOA HỌC MÁY TÍNH
codekitten
Sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm

Sản phẩm tạo từ Python kết hợp thư viện Turtle.

Ứng dụng để tạo 1 game có súng cannon bắn các quả bóng!

avatar
Cannon Shooter
+0
0 bình luận
404 đã xem
Chủ đề:
0 Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận

Các khoá học lập trình bạn muốn biết?
avatar
Tác giả
68
Thông tin

Dự án 7 sản phẩm

Dự án cùng môn
Dự án cùng chủ đề