Thông tin dự án
Học phần 1 - LẮP RÁP VÀ LẬP TRÌNH ROBOT CƠ BẢN VỚI LEGO WEDO
codekitten
Slide sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm

Với chủ đề giáo viên đưa ra là Nông trại, học sinh đã lên ý tưởng sẽ trồng nhiều cây trong trang trại. Tuy nhiên, nông trại quá rộng, cây lại quá nhiều nên phải thiết kế một chiếc xe di chuyển ở trong nông trại. Em đã sử dụng bộ lego Wedo để tạo một chiếc xe chở cây, và dùng cảm biến chuyển động để lạp trình khi xe chạy đến điểm trồng cây sẽ tự động dừng lại

avatar
Xe chở cây
+0
0 bình luận
229 đã xem
Chủ đề:
Bình luận
Các khoá học lập trình bạn muốn biết?
Thông tin

Dự án 10 sản phẩm

Giải thưởng 2

Dự án cùng môn
Dự án cùng chủ đề