Thông tin dự án
Học phần 5 - LẬP TRÌNH 2D VỚI TYNKER
codekitten
Video sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm
Xây dựng căn nhà yêu thích của mình trong minecraft, kết hợp với các câu lệnh lập trình và trình bày bằng slide.
avatar
Myhome
+544
0 bình luận
105 đã xem
Chủ đề: Game kinh điển
0 Bình luận

Login to join the discussion

Các khoá học lập trình bạn muốn biết?
avatar
Tác giả
25
Thông tin

Dự án 19 sản phẩm

Yêu thích 544

Dự án cùng môn
Dự án cùng chủ đề