Thông tin dự án
Học phần 5 - LẬP TRÌNH 2D VỚI TYNKER
codekitten
Video sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm
Xây dựng căn nhà yêu thích của mình trong minecraft, kết hợp với các câu lệnh lập trình và trình bày bằng slide.
avatar
Myhome
+0
5 bình luận
967 đã xem
Chủ đề: Game kinh điển
5 Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Trần Quân 17:56 08/01/2023

mhu
c

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Trần Quân 17:56 08/01/2023

ngu

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Trần Quân 17:55 08/01/2023

ngu

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Doãn Minh Khang 19:31 15/12/2022

3e3

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Doãn Minh Khang 19:31 15/12/2022

12333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

Đăng nhập để tham gia bình luận


Các khoá học lập trình bạn muốn biết?
avatar
Tác giả
32
Thông tin

Dự án 29 sản phẩm

Yêu thích 544

Dự án cùng môn
Dự án cùng chủ đề