Thông tin dự án
Học phần 7 - LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB CƠ BẢN, BẢO MẬT & HACK
codekitten codekitten
Sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm
Người lập trình: Trần Viết Thành

Xây dựng landing page với Bootstrap 5. Trang web gồm 3 phần: 

Phần 1: Trang chủ
Phần 2:  Mô tả văn phòng cho thuê
Phần 3: Giới thiệu về công ty


Take some chicken and posts.

Avaliable in Repl.it: https://replit.com/@ThanhTails/Altar-Web-Project?v=1
avatar
Dextop
+0
0 bình luận
1322 đã xem
Chủ đề: Game kinh điển
0 Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận

Các khoá học lập trình bạn muốn biết?
Thông tin

Dự án 20 sản phẩm

Yêu thích 454

Dự án cùng môn
Dự án cùng chủ đề