Thông tin dự án
Học phần 4 - LẬP TRÌNH 2D VỚI TYNKER
codekitten
Sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm

Trò chơi câu hỏi, sử dụng các câu lệnh ask, if, biến để tính điểm. Người chơi cần vượt qua các câu hỏi, trả lời đúng để dành điểm.

avatar
Quiz game
+0
0 bình luận
286 đã xem
Chủ đề:
0 Bình luận

Login to join the discussion

Các khoá học lập trình bạn muốn biết?
avatar
Tác giả
50
Thông tin

Dự án 8 sản phẩm

Dự án cùng môn
Dự án cùng chủ đề