Thông tin dự án
Học phần 4 - LẬP TRÌNH 2D VỚI TYNKER
codekitten
Sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm

Trò chơi câu hỏi, sử dụng các câu lệnh ask, if, biến để tính điểm. Người chơi cần vượt qua các câu hỏi, trả lời đúng để dành điểm.

avatar
Quiz game
+0
1 bình luận
622 đã xem
Chủ đề:
1 Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận

Bùi Quang Đạt 15:26 30/10/2022

Khó chơi thế!

Đăng nhập để tham gia bình luận


Các khoá học lập trình bạn muốn biết?
avatar
Tác giả
76
Thông tin

Dự án 12 sản phẩm

Dự án cùng môn
Dự án cùng chủ đề