Thông tin dự án
Học phần 3 - LẬP TRÌNH PYTHON & KHOA HỌC MÁY TÍNH
codekitten
Sản phẩm
Video sản phẩm
Slide sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm

Trò chơi tết là một trò chơi về tết,giúp chúng ta hiểu được những phong tục và truyền thống về tết ở Việt Nam. Trò chơi được lấy ý tưởng của đường lên đỉnh OLYMPIA vòng vượt chứng ngoại vật. Người chơi sẽ lật các ô để trả lời câu hỏi với mỗi câu trả lời đúng hình ảnh bí mật sẽ hiện ra 1 phần và các ô chữ trả lời được sẽ là gợi ý cho ô chữ bí mật. Nếu sử dụng các ít gợi ý cho ô chữ bí mật thì điểm được cộng sẽ càng cao. Với mỗi câu trả lời sai thì hình ảnh gợi ý cho ô chữ bí mật sẽ bị che đi.

avatar
Trò chơi ngày Tết
+0
0 bình luận
4832 đã xem
Chủ đề: Bác kính yêu
0 Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận

Các khoá học lập trình bạn muốn biết?
avatar
Tác giả
86
Thông tin

Dự án 23 sản phẩm

Yêu thích 354

Dự án cùng môn
Dự án cùng chủ đề