Thông tin dự án
Học phần 1 - LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG VỚI APP INVENTOR VÀ KHOA HỌC MÁY TÍNH
codekitten
Sản phẩm
ai2.appinventor.mit.edu/?galleryId=5884559671820288
Video sản phẩm
Slide sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm

Ý Tưởng: 

- Nâng cấp app luyện phát âm

- Sử dụng Component SpeechRecognizer để thu  giọng nói và chuyển thành văn bản

- Sử dụng Component TextToSpeech để nghe phát âm

- Sử dụng Component CheckBox để làm nút khóa

- Sử dụng Component Notifer để hiện thông điệp

- Sử dụng Component Textbox để nhập từ cần phát âm

avatar
App luyện phát âm tiếng anh
+0
0 bình luận
513 đã xem
Chủ đề:
0 Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận

Các khoá học lập trình bạn muốn biết?
Thông tin

Dự án 8 sản phẩm

Dự án cùng môn
Dự án cùng chủ đề