• Hotline lãnh đạo: 0948 666 183

  • 024 7109 6668 (HN) | 028 710 99948 (HCM)

  • [email protected]

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên TEKY có trình độ và có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy. Ngoài ra TEKY còn mời các giảng viên thỉnh giảng là giảng viên giỏi của các trường đại học, viện nghiên cứu về giảng dạy, đáp ứng yêu cầu đào tạo đã được đặt ra.

Thạc Sỹ Công nghệ, Úc

Giám đốc công nghệ

Trưởng bộ môn Lập Trình & Phát Triển Ứng Dụng

Giảng viên cao cấp

Trưởng bộ môn Điện tử và Tự động hoá

Giảng viên cao cấp

Giảng Viên cao cấp

Trưởng nhóm đào tạo cơ sở TEKY Tân Bình

Giảng viên cao cấp

Giảng Viên

Giảng viên

Giảng Viên

Giảng Viên

Giảng Viên

Giảng Viên

Giảng Viên

Giảng Viên

Giảng Viên

Giảng Viên

Giảng Viên

Giảng Viên

Giảng Viên

Giảng Viên

Giảng Viên

Giảng Viên

Giảng Viên

Giảng Viên

Giảng Viên

Giảng Viên

Giảng Viên

Giảng Viên

Giảng Viên

Giảng Viên

Giảng Viên

Giảng viên

Giảng Viên

Giảng Viên

Giảng Viên

Giảng Viên

Giảng Viên

Giảng Viên

Giảng Viên

Giảng Viên

Giảng Viên

Cộng tác GIẢNG Dạy

Hãy tham gia vào đội ngũ giảng viên của TEKY để được tiếp cận những công nghệ mới, môi trường mới có thêm thu nhập ổn định