• Hotline lãnh đạo: 0948 666 183

  • 024 7109 6668 (HN) | 028 710 99948 (HCM)

  • [email protected]

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên TEKY có trình độ và có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy. Ngoài ra TEKY còn mời các giảng viên thỉnh giảng là giảng viên giỏi của các trường đại học, viện nghiên cứu về giảng dạy, đáp ứng yêu cầu đào tạo đã được đặt ra.

Thạc sĩ, Giảng viên kí thuật điện tử- vi điện tử

Giảng viên, Kĩ sư Robotic & Engnieering

Giảng viên

Giảng Viên

Thạc sĩ

Giám đốc công nghệ

Thạc Sỹ Công nghệ, Úc

Giảng viên cao cấp

Giảng viên, kỹ sư cao cấp

Giảng viên, hoạ sĩ

Giảng viên

Thạc Sỹ

Cộng tác GIẢNG Dậy

Hãy tham gia vào đội ngũ giảng viên của TEKY để được tiếp cận những công nghệ mới, môi trường mới có thêm thu nhập ổn định