• Hotline lãnh đạo: 0948 666 183

  • 024 7109 6668 (HN) | 028 710 99948 (HCM)

  • [email protected]

Giảng viên
Chu Nguyên Phương

Giảng viên
Chu Nguyên Phương

  • 8 năm kinh nghiệm giảng dạy về ngôn ngữ lập trình
  • 5 năm kinh nghiệm về dự án phần mềm ứng dụng, game trên thiết bị di động
  • Đoạt giải nhất Esport At The Asian Indoor Gamers khu vực Hà Nội

cộng tác GIẢNG dậy

Hãy tham gia vào đội ngũ giảng viên của TEKY để được tiếp cận những công nghệ mới, môi trường mới có thêm thu nhập ổn định