• Hotline lãnh đạo: 0948 666 183

  • 024 7109 6668 (HN) | 028 710 99948 (HCM)

  • [email protected]

Giám đốc công nghệ
Giang Thiên Phú

Giám đốc công nghệ
Giang Thiên Phú

  • Sáng lập Mek.vn
  • Cử nhân công nghệ, Đại học Greenwich, Anh Quốc
  • Giảng viên cao cấp trung tâm đào tạo công nghệ Aprotrain – Aptech
  • Cựu Giám đốc Công nghệ, Khối Thương mại điện tử, Tập đoàn Nexttech (http://nexttech.asia)
  • Sáng lập, Giám đốc điều hành công ty Gadgets Việt Nam
  • Giải thưởng sáng tạo Vifotech Việt Nam, WIPO và 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu do thủ tướng chính phủ trao tặng.

cộng tác GIẢNG dậy

Hãy tham gia vào đội ngũ giảng viên của TEKY để được tiếp cận những công nghệ mới, môi trường mới có thêm thu nhập ổn định