• Hotline lãnh đạo: 0948 666 183

  • 024 7109 6668 (HN) | 028 710 99948 (HCM)

  • [email protected]

Giảng viên, kỹ sư cao cấp
Hà Khánh Long

Giảng viên, kỹ sư cao cấp
Hà Khánh Long

  • 10 năm kinh nghiệm về CNT
  • Trưởng nhóm CNTT tạp tập đoàn VTC.

cộng tác GIẢNG dậy

Hãy tham gia vào đội ngũ giảng viên của TEKY để được tiếp cận những công nghệ mới, môi trường mới có thêm thu nhập ổn định