• Hotline lãnh đạo: 0948 666 183

  • 024 7109 6668 (HN) | 028 710 99948 (HCM)

  • support@teky.edu.vn

Giám đốc điều hành
Kiều Mạnh Tiến

Giám đốc điều hành
Kiều Mạnh Tiến

  • Đồng sáng lập Học viện Teky
  • Cử nhân học viện công nghệ Douglas Mawson Institute of Technology tại Úc.
  • 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.
  • Sáng lập và giám đốc điều hành công ty The Focus, hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.
  • Giám đốc Thiết kế sản phẩm, tập đoàn Nexttech (http://nexttech.asia)
  • Profile: https://www.linkedin.com/in/kieu-manh-tien-61736b98/

cộng tác GIẢNG dậy

Hãy tham gia vào đội ngũ giảng viên của TEKY để được tiếp cận những công nghệ mới, môi trường mới có thêm thu nhập ổn định