• Hotline lãnh đạo: 0948 666 183

  • 024 7109 6668 (HN) | 028 710 99948 (HCM)

  • [email protected]

Trưởng nhóm đào tạo cơ sở TEKY Tân Bình
Lê Nguyễn Minh Khoa

Trưởng nhóm đào tạo cơ sở TEKY Tân Bình
Lê Nguyễn Minh Khoa

Cử nhân Khoa Điện tử viễn thông, Đại học Khoa học tự nhiên TPHCM

 

 

cộng tác GIẢNG dậy

Hãy tham gia vào đội ngũ giảng viên của TEKY để được tiếp cận những công nghệ mới, môi trường mới có thêm thu nhập ổn định