• Hotline lãnh đạo: 0948 666 183

  • 024 7109 6668 (HN) | 028 710 99948 (HCM)

  • [email protected]

Thạc Sỹ Công nghệ, Úc
Lê Quang Tuấn

Thạc Sỹ Công nghệ, Úc
Lê Quang Tuấn

  • Đồng sáng lập Học viện Teky
  • Thạc sĩ Công nghệ, Đại học RMIT, Úc
  • 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin

cộng tác GIẢNG dậy

Hãy tham gia vào đội ngũ giảng viên của TEKY để được tiếp cận những công nghệ mới, môi trường mới có thêm thu nhập ổn định