• Hotline lãnh đạo: 0948 666 183

  • 024 7109 6668 (HN) | 028 710 99948 (HCM)

  • [email protected]

Giảng viên cao cấp
Nguyễn Khang

Giảng viên cao cấp
Nguyễn Khang

Trưởng nhóm đào tạo Teky Hà Đông.

Cử nhân Sư phạm Kỹ thuật điện tử, ĐHSP Hà Nội.

Đã có 4 năm kinh nghiệm giảng dạy STEAM và điện tử tự động.

cộng tác GIẢNG dậy

Hãy tham gia vào đội ngũ giảng viên của TEKY để được tiếp cận những công nghệ mới, môi trường mới có thêm thu nhập ổn định