• Hotline lãnh đạo: 0948 666 183

  • 024 7109 6668 (HN) | 028 710 99948 (HCM)

  • [email protected]

Giảng viên, Kĩ sư Robotic & Engnieering
Nguyễn Thành Quế

Giảng viên, Kĩ sư Robotic & Engnieering
Nguyễn Thành Quế

  • Cử nhân tài năng chuyên ngành điện tử cơ khí Đại học Bách Khoa Hà Nội
  • Trên 4 năm kinh nghiệm giảng dạy về lập trình và điện tử tự động

cộng tác GIẢNG dậy

Hãy tham gia vào đội ngũ giảng viên của TEKY để được tiếp cận những công nghệ mới, môi trường mới có thêm thu nhập ổn định